Çarşamba, Nisan 19, 2017

Bu anlamda Eleştiri:

Maurice Blanchot


[1] Bu sorunun pek çok anlamını bir kenara bırakıyorum. İçlerinden biri, bizatihi eleştirinin fazla bir anlamı olmayışıyla ilgili. Edebiyat eleştirisi üzerine ciddi olarak kafa yorduğumuzda, cevap bulma çabamızın ciddi hiçbir şeyle ilintili olmadığı izlenimine kapılırız. Eleştirinin tüm gerçekliğini üniversite ve gazetecilik oluşturur. Eleştiri bu iki kurum arasındaki orta yoldur. Günü gününe, aceleci, meraklı, geçici bilgi ile derinlemesine, kalıcı, kesin bilgi karşılaşır ve iyi kötü birbirine karışır. Evet, edebiyat eleştirinin nesnesi olarak kalmayı sürdürür, ama eleştiri edebiyatın tezahürü değildir. Eleştiri edebiyatın değil, üniversite ve gazeteciliğin kendini olumlama biçimlerinden biridir ve önemini bu hatırı sayılır güçlerin; biri statik, diğeri dinamik, her ikisi de kesinlikle yönelimli ve örgütlü güçlerin gerçekliğinden alır. Doğal olarak, rolünün vasat olmadığı sonucu çıkarılabilir bundan, çünkü eleştirinin rolü, edebiyatı tam da bu kadar önemli gerçekliklerle ilişkiye geçirmekten ibarettir; bu rol, bir aracılık rolüdür; eleştiri namuslu simsardır. Farklı durumlarda, gazetecilik, çeşitli siyasi ve ideolojik örgütlenme biçimleri kadar önem taşımaz; o zaman eleştiri yazıhanelerde, temsil etmesi gereken daha yüksek değerlerin huzurunda hazırlanır; aracılık rolü minimuma indirgenmiş olur; eleştiri, bazen ustalıkla ve belli bir özgürlük payıyla, genel talimatları uygulayan bir sözcüdür. Ama her yerde böyle değil midir? Batı kültürlerimizde eleştirinin icra ettiği bir aracılıktan bahsediyoruz: Nasıl gerçekleşir, ne anlama gelir, ne gerektirir? Bir ölçüde uzmanlık, bir ölçüde yazma becerisi, hoşluk ve iyi niyet vasıfları. Bu da pek bir şey değil: hatta hiçbir şey. O halde, eleştirinin kendi içinde neredeyse hiç gerçekliği olmadığı fikrine varıyoruz. Bu fikir de kısıtlıdır. Hemen şunu da ekleyelim ki, böyle değer düşürücü bir bakış eleştiriyi sarsmaz, eleştiri bu değer düşürücü bakışa kucak açmıyor mu? Bu eleştiriyi incitmez, bilakis eleştiri bu durumu canı gönülden kabullenir, bu “hiçbir şey” oluş biçimi, sanki, tersine, onun en derin hakikatini duyuruyordur. Heidegger, Hölderlin’in şiirlerini yorumlarken şöyle der (yaklaşık olarak aktarıyorum): Yorum, şiir karşısında ne yaparsa yapsın, kendini daima gereksiz saymalıdır, yorumlamanın son, en zor adımıysa şiirin salt olumlanması karşısında kendini yok olmaya sevk eden adımdır. Heidegger şu ifadeye de başvurur: Şiirsel olmayan dilin gürültücü uğultusunda, şiirler açık havada asılı çan gibidir, üstüne hafif bir kar yağsa titreşecek bir çan gibi, bu belli belirsiz temas bile onu ahenkle titreştirmeye yeter, hem de akordunu bozasıya. Belki de yorum, çanı titreştiren azıcık kardır.1

[2] Eleştirel sözün şöyle bir benzersizliği vardır: Kendini gerçekleştirip geliştirip olumladıkça, kendini silikleştirmek zorundadır; ve böylece sonunda kendini tüketir. Bahsettiği şeyin yerine geçmemeye dikkat eder ve kendini dayatmaz, hatta ancak ortadan kaybolduğunda tamamlanır ve görevini ifa eder. Ve bu ortadan kaybolma hareketi, işlevini yerine getirip evi topladıktan sonra belli etmeden ortalıktan çekilen hizmetkârın ölçülü davranışından ibaret değildir sadece: Kendini gerçekleştirirken ortadan kaybolabilmesinin anlamı tam da budur. Hasılı, eleştirel söz ile “yaratıcı” sözün diyaloğu garip bir diyalogdur. İkisinin birliği nerededir? Tarihi bir birlik midir bu? Eleştirmen esere bir şey ilave etmek için mi oradadır? Eserin anlamı gizli (bir yokluk gibi mevcut) olsa bile, eleştirmenin görevi tarih aracılığıyla anlamın gelişimini belirtmek, eseri yavaş yavaş, nihayetinde donup kalacağı hakikate doğru yükseltmek midir? Ama eleştirmen neden gerekli olsun? Eser her şeyi söylemeye neden yetmesin? Neden, okur ile eser arasına, tarih ile eser arasına girmek zorunda şu korkunç okuma ve yazı kırması; okuma konusunda acayip bir biçimde uzmanlaşmış fakat ancak yazarken okuyabilen, yalnızca okuduğu şey üzerine yazan ve bir yandan da, yazarken, okurken, hiçbir şey yapmadığı, yalnızca eserin derinliğinin, eserin içinde olan ve orada daha açık, daha kapalı bir şekilde kalmaya devam eden şeyin dile gelmesini sağladığı izlenimini vermek zorunda olan şu insan?

[3] İster tarihi gerçeklik yönünden bakılsın, ister edebi gerçeklik yönünden, eleştirmen ve eleştiri ancak gölgede kalacak bir eğilim, silinip gitmeye daima hazır bir mevcudiyet olarak kavranır. Tarih yönünden bakıldığında, tarih, gerçekleşmiş bir oluş olarak değil, açık ve hareket halindeki bir bütün olarak içinde mevcut olduğu daha kesin, aynı zamanda daha hırslı disiplinlerde şekillendikçe, eleştiri, tarih adına ciddiyetle söz almasına yetecek hiçbir sıfatı olmadığını; eserin tarihteki yerini, kendi tarihi içindeki doğuşunu ancak ve ancak tarihsel bilimler olarak adlandırılan bilimlerin ve –şayet olsaydı– tarih oyunu biliminin gösterebildiğini veya gösterebileceğini, ama bundan da çok, eserin (fen bilimlerinin önümüze serdiği de dahil) genel hareketin en büyük bütünlüğü içindeki sonsuz gelişini izleyebildiğini veya izleyebileceğini anlayarak, yetkisinden kendi isteğiyle vazgeçer. Böylelikle aracılık rolü doğrudan doğruya güncellikle sınırlı kalır, geçip giden güne aittir, anonim, kişisellikten uzak söylentiyle, gündelik hayatla, dünyanın sokaklarında geçerli olan ve herkesin her şeyi önceden bilmesini –ayrı ayrı her biri hiçbir şey bilmese de– sağlayan anlaşmayla ilişkidedir.

[4] Eleştiri, eser karşısında ortadan kaybolmakla onda kendini yeniden toparlar. Eleştiri, eserin kendine yöneldiği harekete aittir, kendi araştırması ve kendi imkânının deneyimidir.

[5] Zahmetli bir kitleselleştirme uğraşı, denecektir. Belki öyle. Ama şimdi de edebiyat; roman veya şiir yönünden bakalım. Demin kafamızda canlandırdığımız narin imgeyi bir an kabul edelim: çanı titreştiren kar, o elle tutulmaz ve azıcık soğuk beyaz devinim, yarattığı sıcak sallantıda yok oluveren devinim. Burada, süresiz, gerçekliksiz eleştirel söz, yaratıcı olumlama karşısında dağılıp gitmek ister: Bir şeyler söylediğinde, konuşan hiçbir zaman o değildir; o hiçtir, önemsizdir; dikkat çekici bir tevazu; ama belki de o kadar mütevazı değil. O hiçtir, ama bu hiç tam da eserin, sessiz, görünmez eserin, onda kendini olduğu şey olmaya bıraktığı şeydir: Parlaklık ve söz, olumlama ve mevcudiyet, işte o zaman, eleştirel müdahalenin üretme görevini üstlendiği o nitelikli boşlukta, kendini değiştirip bozmadan, kendinden bahseder gibi konuşur. Eleştirel söz, o yankılayan uzamdır, bu uzamın içinde, bir anlığına, eserin konuşmayan, tanımlanmamış gerçekliği söze dönüşür ve sözle sınırlanır. Böylece, tevazu ve ısrarla hiç olduğunu ileri sürdükten sonra, bir de bakmışsınız ki kendini eserden ayırt etmeyerek, kendini yaratıcı söz sanır olmuş, yaratıcı sözün kaçınılmaz olarak kuvveden fiile çıkmış hali gibi ya da, metafor yoluyla söyleyecek olursak, epifanisi gibi. Bununla birlikte, kar imgesinin yalnızca bir imge olduğunu ve bundan daha öteye gitmek gerektiğini anlarız. Şayet eleştiri, içinde şiirin kendini aktardığı o açık uzamsa, şiir ortaya çıksın diye onun karşısında yok olmayı amaçlıyorsa, o uzam ve o yok olma hareketi (ki o uzamın tezahürlerinden biridir) edebi eserin gerçekliğine ait olup edebi eser şekillenirken onun içinde faaliyet halindedir ve bir anlamda dışarıya ancak eser tamamlandığı sırada ve tamamlansın diye çıkar.

[6] Nasıl ki aktarma ihtiyacı kitaba sonradan eklenmiyorsa, ama aktarım, yaratımın her ânında onun mevcudiyetiyse, aynı şekilde, yaratılan eserin kendini yansıttığı ve eleştirmenden onun gerçek değerini ortaya koymasının istendiği o bir nevi ani mesafe, o açıklığın yani doğmakta olan eserin son metamorfozundan başka bir şey değildir, bunu kendi kendisiyle temel çakışmayış olarak, onu devamlı imkânlı-imkânsız kılan her şey olarak adlandırabiliriz. Dolayısıyla eleştirinin yaptığı, içeride yarılmış olumlama olarak, sonsuz endişe olarak, çatışma olarak (veya bambaşka biçimler altında) mevcudiyetini aralıksız sürdüreni; boşluk, uzam veya hatanın canlı rezervi gibi, daha doğrusu, edebiyatın o kendine has gücüyle kendini devamlı yanlış yolda tutarak kendini yaratması gibi mevcudiyetini sürdüreni dışarıda temsil ve takip etmektir.

[7] Diyebiliriz ki bu, eleştirel mevcudiyetin anlamlarından biri olan kendini geri çekme hareketinin nihai bir sonucu (ve tekil bir tezahürüdür): Eleştiri, eser karşısında ortadan kaybolmakla onda kendini yeniden toparlar, bu da eleştirel mevcudiyet için en önemli ve belirleyici anlardan biridir. Burada, çağımızda farklı biçimler altında geliştiği görülen bir niyetle karşılaşıyoruz. Eleştiri, edebi çalışmayı değerlendiren ve sonra da onun değeri üstüne karar veren dış hüküm olmaktan çıkmıştır. Eleştiri, eserin mahremiyetinin ayrılmaz parçası olmuştur; eleştiri, eserin kendine yöneldiği harekete aittir, kendi araştırması ve kendi imkânının deneyimidir. Ancak (yanlış anlamaya mahal verilmemeli), bu durumda eleştiri, eleştiride zekânın payını veya düşünen zihnin duruluğu içinde yapıldığı takdirde değeri olan bir yaratma eyleminin gerekliliğini gören Valéry’nin ona verdiği kısıtlayıcı anlama gelmez. Bizim anladığımız anlamda “eleştiri”, Kantçı anlamdaki “kritik”e daha yakın (ama yaklaşıklık aldatıcı olur): Nasıl ki Kant’ın eleştirel aklı bilimsel deneyimin olabilirlik koşullarının sorgulanmasıysa, aynı şekilde eleştiri de edebi deneyimin olabilirliğinin araştırılmasına bağlıdır, ama bu araştırma yalnızca teorik bir araştırma değildir, anlamdır ve edebi deneyim bu anlam vasıtasıyla kendini oluşturur ve yaratma eylemi sayesinde, kendi olabilirliğini sınayarak, tartışarak kendini oluşturur. Araştırma kelimesi, zihinsel anlamıyla değil, yaratıcı uzamın bünyesinde ve yaratıcı uzam gözetilerek yapılan eylem olarak anlaşılmalıdır. Bir kez daha Hölderlin’e başvuracak olursak, Hölderlin kutsal gecede dolaşan Dionysos rahiplerinden söz eder. Yaratıcı eleştiri araştırması bu dolaşma hareketi, karanlığı yaran yürüyüştür, dolayımın ilerleme kaydeden gücüdür, ama diyalektiği bozarak durmamacasına tekerrür haline gelme tehlikesi de vardır, bu durumda yalnızca başarısızlık getirir ve bunda ne kendi ölçüsünü ne de huzuru bulabilir.

[8] Burada analizi daha ileri götürmem mümkün değil. Yalnızca bence çok önemli olan bir özelliği belirtmek isterim: Eleştirinin artık bir hüküm vermeyi bilmeyişinden yakınılıyor. Ama neden? Değer biçmeye tembelce yanaşmayan eleştiri değil, bundan kaçan roman veya şiir, çünkü roman veya şiir kendini her türlü değerin dışında olumlama çabası içinde. Ve eleştiri, eserin yaşamına daha sıkı bir şekilde ait olduğu ölçüde, eseri değer biçilmeyen şey olarak deneyimliyor, eseri her türlü değer sisteminden kaçan, değeri olanın berisinde bulunan ve kendisini değerli kılmak için ele geçirmek isteyen her olumlamayı peşinen reddeden derinlik olarak ve derinlik yokluğu olarak kavrıyor. 

[9] Bu anlamda eleştiriyi –edebiyatı– çağımızın en zor ama en önemli görevlerinden biriyle bağdaştırıyorum, ister istemez belirsiz bir harekette devreye giren bir görevle: düşünceyi değer mefhumundan koruma ve kurtarma görevi, dolayısıyla aynı zamanda tarihi, kendi içinde mevcut olan ve tüm değer biçimlerinden daha şimdiden sıyrılıp bambaşka –henüz öngörülmeyen– bir olumlamaya hazırlanan şeye açma görevi.Notos Dergi, sayı 59.

Fransızcadan çeviren: Sosi Dolanoğlu


Cuma, Nisan 14, 2017Maurice Blanchot

“…Yeterince yöneltildik edebiyatta bir tür fedakârlık görmeye. “İstismar ettiğimiz mallarımızı kurban ediyoruz”, örneğin, kuzuyu aşırılığa kaçan kullanımımızı örtbas etmek için kurban ederiz – ister ticari ister beslenme amaçlı olsun- tüm sürüye yaptığımız gibi; sınırlandırılmış bir yıkıma adarız onu, ama her ne pahasına olursa olsun türünden ayrıksı geleneksel bir eyleme, limitsiz bir tavırla oynamak istediğimiz gerçeğe. Edebiyat ve daha spesifik olarak şiir, dilin kendini kurban etmesi olarak belirir: o kurban edilmek niyetidir ya da bu niyetin olduğu, sözün yıkıma uğratıldığı yerdedir; o, gündelik kullanıma hizmet eden ve onları kullanılamaz duruma getiren kelimeleri mahvetmek ister. Edebiyatta, kurban dildir ve anın umududur ki dil kendini orada yok eder, kurban edilen şey – söz ya da hayvan- kutsal olana dönüşebilir; kaybolan şey aşırı bir değerle yüklenir, kendisini tanımlayan özelliklerini kırar, mutlak egemenliği betimler. Oradan belki, yazarlarda bizi şaşırtan davranışın müphemliğinden. Yıkıma adadıkları kelimelerin zorlu yaşamına yol gösterir ve bununla birlikte, bu kurban aracılığıyla, kelimelere paha biçilemez bir değeri yeniden kazandırmayı düşünürler, bir tasarıma sahip gibi görünmezler: dili ortadan kaldırmak, onlar bir sonucu kovalamayı ortaya sermezler: dile asıl doğasını geri vermek, ona varlığı vermek. Kurban etmenin tehlikesinde, koçun İshak’ın yerine geçişi, yaşamını riske atmış ya da onu sunmuş bir insana yaşam hakkını bağışladığını göstermez yalnızca, ama aynı zamanda, kuzunun “Tanrı” olacak olan önceden edindiği bilgi, ki o bilgi kurban etme eyleminin, kurbanın biçimini dönüştürdüğünü duyurur, ve bayağı kimse yerine, kutsal olanı doğurur.”Pazartesi, Ağustos 24, 2015

Özyönetimci Perspektifler

Félix Guattari

(1)Böyle bir devrimci yenilenmenin birçok işareti gösterilebilir, fakat tarih tam da bu yola mı girecektir? Örneğin Vietnam Savaşı sonunda ABD’ye ya da Salazar rejiminin çöküşünde Portekiz’e damgasını vurmuş olan “toplum krizleri” sırasında özyönetim teşebbüsleri ve her türden toplulukçu [komünoter] proje gün ışığına çıktı, sonra da iç güçlükleri ve genel ilgisizlik nedeniyle çıkmaza girdi. Fransa’da özyönetim Lip Olayı’yla birlikte, yani kapitalizmin, devlet aygıtının ve sendikaların amansızca kuşattığı ve hayatta kalma şansı hiç olmayan bir işletmeyle ilgili olarak biraz moda oldu. Fakat [kapitalizm, devlet aygıtı ve sendikalar arasındaki] böyle bir çakışmanın hemen hemen her yerde görülebileceği söylenebilir! Bu türden her teşebbüs her zaman için ele geçirilerek ya da tasfiye edilerek son bulacaktır. Mayıs 1968’de harekete geçirilen aşağı yukarı her şey geri alındı. Fakat baskıcı donanımlar ile kolektif arzu enerjisi arasındaki büyük bir çatlak, yeni bir sorunsalı ortaya çıkardı. Yeni soyut makineleri dolaşıma soktu ve toplumsal mücadelelerin genel koşullarını yavaş yavaş dönüştüren militan yenilikçiliğin yeni perspektiflerini açtı.

(2)Velhasıl, özyönetimci bir yönelimin politik satranç tahtasında kesin olarak alan kazanabilmesinin önündeki önemli engellerden biri, bizce, savunucularının ve öncüllerinin çoğunun bu yönelimini, maddi ve ekonomik sorunlar alanıyla sınırlamak gerekirmiş gibi kavramalarıdır. Böylece bu kişiler kamuoyunun gözünde öncelikle kendi  işlerini, kendi işlerine bağlı olarak, kendi arzularına bağlı olarak – yoksa toplumun geri kalanınkilere değil – ayarlamaya çalışan insanlar gibi görülürler. Burada, dışarıdan bakıldığında, “her koyun kendi bacağından asılır” politikası olarak yorumlanan kendiliğindencilik mitine gelip çarparız. Dolayısıyla, kendiliğindencilikten özyönetim perspektifini çekip çıkartmak, sadece bir ideoloji meselesi değil, önemli teorik sorunların –özellikle belli bir bilinçdışı tanımı–  yanı sıra, gündelik hayatın ve militan örgütlenmenin çok pratik sorularını da içeren temel bir yönelim sorunudur.

(3)Özyönetim ne yönetim karşıtlığı olabilir ne de solun şu an tasarladığı haliyle planlamanın “demokratik” düzenlenişi olabilir. Özyönetim, ekonomik olmadan önce, şeyler, göstergeler ve kolektif özneleştirme kipleri arasındaki yeni bir ilişki türünü öne çıkarılması aracılığıyla socius’un dokusunu ilgilendirmelidir. Demek ki, bir özyönetim “modeli” fikri kendi içinde çelişiktir. Özyönetim ancak süreğen bir kolektif deneyimleme sürecinin sonucu olabilir; yaşamın ayrıntısında şeyleri ve arzu tekilliklerine ve saygıyı her zaman öne alan bu deneyimleme, en geniş toplumsal düzeyde temel koordinasyon görevlerini “rasyonel olarak” sağlamayı da aynı ölçüde başarır.


(4)Çok net bir şekilde söyleyelim, günümüzde özyönetimi mümkün olan her yerde uygulamaya başlamadan, seçimler sonucunda özyönetimin gelecek günlerde kurulacağını vaat etmek bize çok dürüst gelmemektedir. Partide, sendikada, özel yaşamda özyönetim derhal uygulamaya koyulmalıdır! Bürokrasiciliğin yatırım yoluyla kendini gösteren kolektif nevrozlar, liderlere, yıldızlara, şampiyonlara büyülü başvuru… bütün bunlar sadece sınıf düşmanlarının işi değildir. Bunlar bizim etrafımızda ve içimizde varlık sürdürmektedir! Ve bizi en fazla felç ettikleri noktalara, yani kendi mikro-faşizmlerimizin kör noktalarına saldırmazsak, bunları başka yerde çözümleme iddiasında bulunamayız.

(5)Özyönetim, genelleşmiş bir otonomizmin, birbirini kıskanan yerliyurtluklara –aile, topluluk, parti, ırk– yeniden kapanmanın eş anlamlısı olamaz; tersine, özyönetim, eski katmanlaşmaları yersiz yurtsuzlaştırmaktır. Bunları birbirine bağlamaktır, karar merkezlerini çoğaltan ve o zamana dek ırksal, ulusal, fallokratik vb. yatırımların esiri olmuş libidinal enerjileri serbest bırakan, merkezileşmemiş,  planlamacı olmayan bir idari perspektife açılmaktadır. Dolayısıyla, özyönetim, göstermeye çalıştığımız gibi, “yönlendirici olmayan”, Rogercı vb. kimi psiko-sosyologların “analizörler” kaydı altında sınıflandırdığı analitik-politik düzenlemelerin yerleştirilmesinden ayrı düşünülemez; gerçekten de, küçük grupların “canlanması” için yeni bir reçete önermek değil, sınıflar mücadelesinin bütününü ilgilendiren “büyük” ölçekli bir politikadan ayrılmaz olan arzunun mikro-politikasının koşullarını düşünmek gerekir.

(6)Özyönetimci militanlar –kendilerinin demokrat olduğunu iddia eden “merkeziyetçiler” ile hiç de demokrat olmayan “kendiliğindenciler”i karşı karşıya getiren sağırlar diyaloguna son vermek için-, iktidar oluşumları ile karşı karşıya geldikleri arzu makinelerinin kesişmesini pratik düzlemde üstlenmelidirler. Fakat kimseyi esirgemeyen kapitalistik yabancılaşmanın  fiili koşullarında bu türden analitik-militan grupların gökten düşeceklerini hayal etmek güçtür!

(7)Bu grupların yaygınlaşması, bugünden yarına, doğru kararlar alarak, iyi bir programı tercih ederek olacak şey değildir! “İkili iktidar” sistemlerinin inşasına prensipte imkân tanıyan devrimci ya da devrim öncesi koşullarda bile, halkın kendiliğindenliği zemininde kendi kendilerini yeşermeye koyulmaları beklenemez! Bunlar, uygun biçimde deneyimlenmiş embriyonlardan, ekonomik yönetim, gündelik hayat ve arzu çalışmasının sorunsallarını birleştirmeye yatkın, kimi zaman tamamen mikroskobik düzenlemelerden doğabilirler. Bu tür düzenlemelerin üreyebilmesi için, gerçeğe bağlanmayı başarma koşuluyla, taklit edilmeye ya da “propagandası yapılmaya” ihtiyacı olmaz. Gerçekten de, yeni bir mücadele ya da örgütlenme biçimi sorunu çözmeyi başardığında, bunun görsel-işitsel aygıtın hızıyla aktarıldığı fark edilir. Burada da bir modelin dolaşıma sokulması söz konusu değildir. “Toplumsal yenilikler”in büyümesi ve yayılması, gerçekten de, sadece yaratıcı bir deneyimleme hattına –bir köksapa– göre gerçekleşebilir. Zenginleştirici olmaya devam eden şey –örneğin Célestin Freinet’nin eserinde–, onun “yöntem”lerinden ya da (doğmatik bir tarzda) bu yöntemlere başvuran hareketten ziyade, başka teşebbüsleri, başka bağlamlarda, örneğin kentsel bir çerçeve içinde, kurumsal pedagojiyle katalize etmeye katkıda bulunmasıdır ya da haddi zatında okulun varlığını çok daha kökten bir şekilde sorgulama fikrinin habercisi olmasıdır.

Kaçış Çizgileri
Başka Bir Olanaklar Dünyası İçin
Otonom Yayıncılık, çev: Işık Ergüden
Cumartesi, Ocak 03, 2015

...


Gilles Deleuze 


Her devrim çuvallar. Herkes bunu bilir, ama yeniden keşfedermiş gibi yapar. Biraz gerizekâlı olmak gerek. Bunun üzerine herkes onun üzerine üşüşür ki bu güncel revizyonizmdir: Fransız devriminin o kadar da iyi bir şey olmadığını keşfeden Furet’dir. Pekâlâ, tamam. Fransız Devrimi de çuvalladı. Fransız devrimi Napolyon’u yarattı (yenilikleri bakımından çok heyecan verici olmayan keşiflerde bulunuyoruz). İngiliz Devrimi Cromwell’i yarattı. Amerikan Devrimi ne yarattı? Daha kötüsünü, değil mi? Ne bileyim, işte, Reagan’ı yarattı. […] Devrimlerin başarısız kalması, devrimlerin kötüye gitmesi, insanları asla engellemedi. İnsanların devrimci olmamasına neden olmadı. Kesinlikle farklı iki şey birbirine karıştırılıyor […] Oluş ile tarih karıştırılıyor […] Tarihçiler bize devrimin ya da devrimlerin istikbalinden söz ediyorlar. Ama sorun hiç de bu değil. Tarihçiler […] istikbal kötü olmuşsa, kötülüğün daha baştan var olduğunu gösterebilirler; Fakat somut sorun insanların niçin ve nasıl devrimci olduklarıdır […] Zorbalık ve baskı koşullarında insanın görevi gerçekten devrimci olmaktır. Çünkü yapacak başka bir şey yoktur. Ama bize sonradan, iyi ama her şey kötüye gidiyor dendiğinde aynı şeyden söz edilmez. Sanki kesinlikle farklı iki dil konuşulmaktadır. Tarihin istikbali ile insanların güncel oluş hali aynı şey değildir.

Félix Guattari

1.   Analitik bir militanlıkla (ya da militan bir analizle de denebilir) uyum içindeki bir özyönetim politikası, egemen yinelemelerin ve iktidar anlamlandırmalarının esiri olmadan, gösterge sistemlerini kullanabilen semiyotikleştirme araçlarının yerleşmesi koşuluyla oluşabilir ancak. Fakat “toplumsal şey”in militan ve uzmanlarını çoğu zaman şaşırtan şey, onların arzuya ilişkin mikro-politikalarının ve kavramsal malzemelerinin, toplumsal alanın libidinal ekonomisinin semiyotikleşmesini elden kaçırmasıdır; çünkü bu semiyotikleşme, bütünleşmiş nesneler, sorumlu kılınmış kişiler, kapalı kümeler mantığına göre billurlaşmış seçenek sistemlerinin yerini sürekli değiştirir. Bu militan ve uzmanlar bu alandaki gerçeğe “uyum sağlayamıyor” ise, bunun nedeni, paradoksal bir şekilde, kullandıkları mefhumların hem fazla genel olması hem de yeterince soyut olamamasıdır. Gerçekten de, kapitalistik akışlar yerliyurtlulaştırılmış genel kategorilerle (örneğin insanlar, şehirler, uluslar) birlikte işlemezler, fakat ekonomik, bilimseli teknik düzende en soyut semiyotikleştirme tarzlarını içeren yersizyurtsuzlaştırılmış işlevleri işin içine katılır. Böylesi koşullarda “modernite”yi düşünmek, bize göre, gerçeğe tepeden bakan, sözde kökensel unsurlarının biçimsel bir sayımını, sözüm ona bunları “mantıksal olarak” düzenlemek, ama aslında politik uzantıları asla açıklanmamış olan pragmatikler içinde katmanlandırmak adına, gerçekleştirmeyi başaran genel kategorilerin bütün sistemlerinden bir kopuş anlamına gelir.

2.   Arzu ekonomisi içinde azınlığı düşünmek, edimsel bir gerçeğin semiyotikleştirilmesi üzerinde, başka deyişle yeni gerçeklik çizgilerinin imali üzerinde doğrudan bir etkiyi varsayar. Donanım işlevleri, sistematik olarak, kolektif süreçleri iktidar oluşumları üzerinde yeniden yerliyurlulaştırmak için ele geçirmeye yönelen genel kategorilere dayanır; oysa ki düzenleme işlevleri, tersine, akışların yersizyurtsuzlaştırılmasının taşıdığı semiyotik akışlarla soyut makineler arasında doğrudan bağ kurmaya çabalarlar. Bu tür bağlantıların, diyagramlaştırma süreci yoluyla saptanması, temsil, sözcelem temsilcileri ve iktidar ikonları tarzında işleyen bir göstergeler rejimine dayanan Donanımlar politikası ile göstergeleri “doğrudan doğruya” şeyler, bedenler ve her türden akışlar gibi işleten semiyotikleştirme tarzlarından yola çıkarak işlev gören kolektif düzenleme politikaları arasındaki karşıtlığı daha iyi temellendirmemizi sağlayacaktır. Birinci durumda, nesneler arasındaki, birbirinden ayrı özneler arasındaki etkileşimlerle, ayırt edilmiş katmanlar üzerinde işlev gören bir nedensellikle karşı karşıya kalırız; ikinci durumda ise, katmanların içinden geçen, onları bozan, yeğinlikli çoklukları billurlaştıran, bireyleşmiş kişilere hak olarak etfedilmeyen, fakat organların, organik işlevlerin, maddi akışların, semiyotik akışların takımının yanında duran özneleşme tarzlarını kutuplaştıran etkileşimlerle karşı karşıya kalırız.

3.  Fakat günümüzde bu türden diyagramatik düzenlemeler kendini nerede gösterir? Kuşkusuz, kodlandırılması kapitalizm-öncesi kişiselci yasalara bağlanan sivil ve politik toplumda değil. Harekete geçirdikleri gösterge sistemleri üretim malzemelerinin zaten içkin parçası olduğu ölçüde, bunların, daha ziyade, bilimler, sanayi, askeri, sanatsal makineler gibi alanlarda en iyi şekilde işlediği görülür.  Şu ana dek, bu türden yersizyurtsuzlaştırılmış makineciliklere [machinisme] karşı mücadele etmeye çalışmış olan özyönetimci ya da toplulukçu teşebbüsler, eriştikleri semiyotik bütünleşmenin karmaşıklığı karşısında güçsüz kaldılar. “Doğaya dönüş”, Zen Budizme  dönüş”, çevrenin korunması, sıfır büyüme gibi çağrıların, haddi zatlarında, günümüzde yolları üzerindeki her şeyi –doğa, bedenler, zihinler, kökensel biçimler,” ahlaklar”… -silip süpüren mega-makineleri durdurmaya asla yetmeyeceği gayet açıktır. Makinesel süreçlerin devrimci tarzda yeniden ele alınması, kapitalistik rejimlerin gerçek gücünü sağlayan diyagramatik süreçlere bağlanmayan genel mefhumları eklemleyen ideolojik bir eleştiriyle yetinemez.

4.     Bu türden bir hedefe cevap vermeye başlayabilecek olan tek şey, egemen yinelemeleri ve yerleşik iktidar katmanlaşmalarını bozan yersizyurtsuzlaşmış akışların ekonomisini yeniden yönlendiren başka türdeki semiyotikleştirme makinelerinin yaratılmasıdır. Lenin böyle bir yaratının gerekliliğini anlamış olanlardan biridir; sosyal demokrat, ekonomist, hümanist ya da anarşist söylemin etkisizliğinin bilincine varan Lenin, bütün enerjisini devrimci makinenin yepyeni bir türünün inşasına adadı. Sosyal demokrasiye karşı mücadelesini esasen örgütlenme sorunlarına yöneltti; pragmatik ayrılıklar, bir anlamda, eski sendikal e sosyal demokrat pratiklerden bu öncelikli kopuşa bağımlılığın içinde olup bitmiş gözükmektedir. Böylece, Bolşevik Partisi birincil görev olarak kendine, işçi sınıfının özgül bilincinin dayanağını olarak yeni bir militan türünü yetiştirmeyi ve mevcut politik, ekonomik, polisiye, sendikal sosyal demokrat aygıtlarla cepheden çatışacak bir tür savaş makinesi oluşturmayı belirledi. Bunun için, bu makine, götergeler, sloganlar bulup çıkartacak, yeni bir işçi avangardını diyagramatik tarzda semiyotikleştirecek ve Asyatik despotizm içinde hâlâ derinden kök salmış bulunan Rus köylülüğünün devrimci yersizyurtsuzlaştırılmasını başlatacak çapta olmalıydı. Leninist makinenin empeyalizm tarafından nasıl kuşatıldığı ve ardından da Stalinizmde çıkmaza girdiği başka bir sorudur! Leninist “deneyim”, amansız merkeziyetçiliği ve parti milliyetçiliği nedeniyle fazla yerliyurtlulaşmış olsa da, bu “deneyim” Sovyet devleti tarafından, askeri ve polisiye makineler tarafından “geri alınmış” olsa da, üretmiş olduğu parti türü bütün dünyada fazladan bir baskıcı donanım oluşturmuş olsa da, yine de modern işçi ssınıflarının kolektif sözcelem düzenlemelrinin en önemlilerinden birinin yaratılmasına varacaktır.

5.     Burada akılda tutulması gereken şey, Leninizmin yarattığı modeller değil, eyleme geçirdiği kopuş yöntemidir. Leninist parti çağdaş toplumsal mücadelelerin gerekliliğine hiç denk düşmese de, onun sloganlarını ve örgütlenmesini kopyalama iddiasında olanlar tarihsel evrimin tamamen dışında kalsalar da, Leninizmin dolaşıma soktuğu soyut makine, ortaya attığı sorular, yeni bir yaşam tarzı, yeni bir ahlak, militan pratikleri düzenlemenin ve politika ve toplum üzerine bir söylem tutturmanın yeni tarzı hâlâ canlılığını korumaktadır. Gerçekten de, sosyal demokrat pratiklere doğru geriye dönme çabaları, en berbat gizli anlaşmalardan başka bir şeye asla varmadı. İşçi hareketinin içinde bulunduğu açmazın önündeki engelleri ortadan kaldırmayı sadece bu sorunsalın aşılması sağlayacaktır. Fakat burada da, savaş makinelerinin minyatürleştirilmesin ve yeni silahlarla birlikte, sınıflar mücadelesine ve moleküler görünümleri altında arzu mücadelelerine karşı koymayı sağlayan çok sayıda “mikro-gerilla”nın oluşumu sorunu ortaya çıkar.

Kaçış Çizgileri, Otonom Yayıncılık; içinde.
Çeviren: Işık Ergüden

Pazar, Ekim 26, 2014

Sonsuz kurban bayramı...

​69. İkincisi, onu düzeltmeye hizmet edeceğini düşündüğünde, hayvanın usu ya da özgürlüğü olmasa da bir hayvana ceza verilebilir. Köpekler, atlar bu yüzden cezalandırılır, hem de çok başarıyla... Ödüllendirme, hayvan yönetiminde de bize aynı ölçüde yardımcı olur. Bir hayvan aç olduğunda ona verilen yiyecek, başka türlü ondan elde edilemeyecek şeyi yapmasına neden olur.

70. Üçüncüsü, cezalandırma bir örnek olarak hizmet ederse ya da ötekilerde yılgı yaratırsa, kötü işleri bırakmaları için hayvanlara bile ölüm cezası verilir [burada cezalandırılan hayvanın düzeltilmesi sorunu yoktur artık]. Rorarius, hayvanlarda us üzerine yazdığı bir kitabında, başka aslanları kasabalardan, insanların yoğun olduğu yerlerden uzağa sürmek için Afrika'da aslanları çarmıha gerdiklerini; Jülich ilinden geçerken ağıllara daha fazla güvenlik sağlamak için oralara kurtların asıldığını gördüğünü söyler. Köylerde, alıcı kuşları evlerin kapılarına çivileyen insanlar vardır; onlar aynı türden kuşların o zaman kolay kolay orada boy gösteremeyeceğini düşünür. ​

G.W.Leibniz, "Theodicee -ya da Tanrının haklı kılınması-"
Biblos Kitabevi 2009, çev. Levent Özşar, s. 157-158

Pazartesi, Ekim 20, 2014

Ko...Suphi Nejat Ağırnaslı


"Ben bir hayat yaşadım ve hayatıma giren herkesten çok şey öğrendim; öğrendiklerimle bir tercih yaptım, hakikate veya hakikatlere şahit oldum ve hayatın diyalektiğinde öbür kutba geçtim, hayırlara vesile olmasını dilerim. Sıradan bir insan olarak doğdum, sıradan bir insan olaraktan da sizinle vedalaşıyorum. Sizi sıkça yarı yolda bırakmış olduğumu, bazen hoyratça davranmış olduğumu ve üzdüğümü, üzmüş olduğumu biliyorum. Beni son kez affedin.

Sıradan bir genç olarak sıradan çelişkilerden dolayı, sadece bir tercihte bulundum; her şeyden önce bu tercihi kendim için yaptım. Ulvi bir inanç için yola çıkmadım, ulvi olmayan insanlarla hayatı, büyüsüz bir dünyayı, şeyleşmiş bir dünyayı büyülemek istedim o kadar. Çelişkilerimin aşılamayacağını, zira bunlar toplumsal oldukları için ancak insanın çelişkilerini örgütlemeyi, daha üst bir mertebede toplumsallaştırmaya çalışabileceğini öğrendim. Hayatımda hakikate vardığım en yakın nokta budur.

Söke'de kaçak doğmuş, Türkiyeli bir Duisburglu, Claubergli; Türkiye'deyse her neysem işte o olaraktan hiçbir şeyden pişman değilim. Hayatta her musibet kazanımcı olduğunda insana katkılar sunan bir fırsatmış aslında. Tek derdim asla büyümemek, büyüklerin dünyasının bir parçası olmamaktı, hep çocuk kalmak yani... Şimdi tıpkı Peter Pan gibi Neverland'e gidiyorum, asla büyümemek üzere. Bundan daha çok beni mutlu eden bir şey olamazdı.
...
Türkiye'nin batısında sıradan emekçi insanların hayatını büyüleyecek, sıradan kahramanlar çıkaracak büyük bir çıkışın tohumlarını, hakikat arayışçılığının öncü ve artçı örgütünü yaratmanız dileğiyle.Her yürek devrimci bir hücredir!!!

Hayalgücü iktidara!!!"


Sandro Mezzadra “… Peki, şimdi ne olacak? Bizler, Rojava ve Kobanê’den yana olup sokaklara çıkarak ve bu bakış açısından, kesinlikle somut bir biçimde savaş karşıtlığımızı yeniden icad ederek bu Komünizm tarzının savunucuları olacağız. Burada Rojava’nın şimdiki tarihimizle olan bağlarının bilincinde olmamız gerekiyor; Seattle’ın, Genova’nın, Zapatistalar’ın yankılarını duymaya hazır olmalıyız. Çünkü bu yankılar duyuluyor. Ve hepsinden fazlası, Mağrib ve Maşrek’teki 2011 ayaklanmalarını birbirine bağlayan ve bu ayaklanmaları geçen yıl gerçekleşen Türk ve Brezilya ayaklanmalarından, İspanya’daki Mayıs Hareketine ve “İşgal Et” Hareketine uzatan ipliği görmek zorundayız. İşte bu iplik şimdi Kobanê ve Rojava sokakları boyunca uzanıyor.

Savaş şimdi Avrupa sınırlarına dayanıyor; yani kentlerimize, savaştan kaçan erkek ve kadınların hareketi olarak geliyor –tabii eğer Akdeniz’in derin sularına düşmeyecek kadar şanslılarsa… Savaş, yarattığı krizle, toplumsal hareketleri daha da sertleştirmekle tehdit ediyor ve yoksulluğun otoriter yönetimine yol açıyor. Savaş ve kriz: yeni bir ikili değil. Bununla beraber biçimleri yenidir: Bu küreselleşme döneminde belirgin bir nitelik teşkil eden Amerikan hegemonyasının görece krizinde savaş hâlâ, “iktidarı alaşağı eden” şiddetini gözler önüne seriyor. Fakat ufukta tek bir gerçekçi “yeniden inşa” senaryosu yok (bizim görüşlerimize karşıt olabilecek tarzda bile). “Anti-terörist koalisyon” içindeki hadiseler bu çıkmazın açık bir örneğidir.

Bu türden bir çıkmazı bozmak, Avrupa’daki kemer sıkma politikalarına karşı verilecek mücadelelerin gerçek bir başarı elde edebilmesi açısından gerekli bir koşuldur. Bu da yalnızca savaşın ortaya çıkma nedenleriyle radikal bir şekilde uyuşmayan yaşama ve toplumsal ilişkilere ait örgütlenme ilkelerinin gerçek ve somut bir olumlamasıyla mümkün olacaktır; Rojava deneyiminin örnek alacağımız bir karakter edinmesinin nedeni budur. Kobanê’deki sokak çatışmalarının olduğu günlerde, İstanbul’da ve Türkiye’nin diğer şehirlerinde binlerce insan gösteri yaptı ve polis güçleriyle çatıştı. Ayrıca yüzlerce Kürt, Brüksel’deki Avrupa Parlemantosu’na zorla girdi. Avrupa düzeyinde politik eylemlerin sık sık, ancak soyut bir düzeyde kalacağı söylenir. Şimdi Kürtlerin, 2003’teki Irak savaşına karşı gösterilerdekine benzer şekilde –fakat bu sefer bölgesel bir ara kararla – halkı seferber edebilecek Avrupa’daki savaş karşıtı hareket tarafından desteklendiğini hayal etmeye çalışın. Şartlar yeterince gerçeğe uygun değil mi? Biraz daha karmaşıklaştıralım. Bu bir rüya mı? Biri zafer kazanmak için düş görmek gerektiğini söylemişti.Salı, Nisan 29, 2014

Cumartesi, Şubat 01, 2014

ANNEME...
Sils-Maria, Temmuz ortası 1881.

…Yerine getirmesi gereken devasa etkinlik göz önüne alındığında, sinir sistemim muhteşem; hassas ve güçlü oluşu beni şaşırtıyor: ne uzun ve şiddetli ıstıraplar, ne uygun olmayan bir meslek, ne de yanlış tedavi, sinir sistemimin özüne zarar verebildi; tersine, geçen yıl sinir sistemim güçlendi ve onun sayesinde bir insan beyninin ve kalbinin yaratabildiği en yürekli, en yüce en derin kitaplardan birini yazabildim. Recoaro’da yaşamıma son vermiş olsaydım bile, bu insan, bir umutsuz olmayıp, ölmüş olan insanların en boyun eğmez ve en büyüklerinden biri olurdu. Baş ağrılarıma tanı konulması çok zor ve bu konuda gerekli bilimsel materyaller söz konusu olduğunda, herhangi bir hekimden daha fazla bilgiliyim. Evet, bana yeni tedaviler önerdiğiniz ve “hastalığım ilerlemesine izin vereceğime” inanıyor göründüğünüz zaman, bilimsel gururum hakarete uğradı. Bu konuda da bana güvenin! İşte bir yıldır tedavimi sürdürüyorum ve eğer daha önce hatalar yaptıysam, bunun nedeni yalnızca başkalarının sabırsızlıkla benden rica ettiği ve sonunda teslim olduğum şeyi denemiş olmamdır. Maumberg’deki, Marienbad’daki, vs. günlerim bu şekilde geçti. Zaten anlayışlı her hekim, bir iyileşmenin ancak yıllar geçtikten sonra olabileceğini ve her şeyden öte, çok uzun bir süre tedavimde yanlış yöntemlerin uygulanmasına yol açan ciddi yan etkilerden kurtulmam gerektiğini görmemi sağladı… Bundan sonra kendimin hekimi olacağım ve üstelik iyi bir hekim olduğumun söylenmesini istiyorum – ve yalnızca benim için değil. Her zaman için hâlâ çok şeye, çok ıstıraplı dönemlere hazırlanıyorum; sabırsız olmayınız, bütün kalbimle bunu sizden rica ediyorum! İşte beni kendi acılarımdan daha fazla sabırsızlandıran şey, çünkü bu, en yakın akrabalarımın bana çok az inançlarının olduğunu kanıtlıyor.

Büyük işlerime uygun olarak iyileşmem için uyguladığım tedavileri birleştirme tarzımı gizlice gözlemleyenler beni hiçbir koşulda övmeyecektir.


OVERBECK’E,

Cenova, Kasım 1880.

… Şimdi bütün buluşum ve bütün çabalarım, içinde, o kadar çok ıstırabın bana gösterdiği şekilde, yapımın zorunlu ve en yalın gereksinimlerinin haklı tatminlerini bulabildiği bir çatı katı sakininin yalnızlığını gerçekleştirmeye yöneliyor. Ve belki de bunu başaracağım! Baş ağrısına karşı günlük savaş ve üzüntülerimin gülünesi karmaşıklığı, küçük hesaplar yapan biri haline gelme tehlikesini göze alacak şekilde bir özen istiyor – oysa bu, güçlü karşılıklar olmadan çılgın hale gelmemi gerektirecek noktaya kadar beni yöneten çok genel, çok yüce dürtülere karşılık vermektir. En şiddetli nöbetlerin birinden yeni çıkmış ve iki gün süren bir yıkımdan güç bela kurtulmuştum ki, deliliğimin tekrar uyandığım andan itibaren kavranılamaz şeylerin peşinden koşmaya başladığını fark ettim ve tanının diğer çatı katı sakinleri için hiç daha sevimli veya daha arzulanır şeyleri aydınlatıp aydınlatmadığını bilmiyorum…


∞∞∞


“Tinin tüm evrimi içinde, belki de bedenden başka hiçbir şey söz konusu değildir: bu, üstün bir beden oluşturmasıyla duyarlı hale gelen tarihtir. Organik olan daha yüksek derecelere geçiyor. Doğa bilgisine olan doymazlığımız, bedenin mükemmelleştirmesini sağlayan bir araçtır. Veya daha çok: beslenmeyi, bedenin oturma ve yaşama tarzını değiştirmek için yüz binlerce deney yapılıyor: bedenin bilinçliliği ve değerlendirmeleri, her türlü zevk ve zevksizlik, bu değişimlerin ve bu deneylerin işaretleridir. Sonuç olarak, hiçbir şekilde insan söz konusu değildir: insanın aşılması gerekmektedir.

İç dünyayı boşaltmak! Burada hâlâ çok sayıda sahte varlık! Duygu ve düşünce bana yetiyor. Üçüncü gerçeklik olarak “istenç” hayalidir. Ve zaten bütün dürtüler, arzu, nefret, vs. “bütünlükler” olmayıp görünür “yalın durumlar”dır. Açlık: bir keyifsizlik duygusu ve onu yok etme yolarının bilgisidir. Aynı şekilde hiçbir bilgi olmadan organizmada bir dizi hareket gelişebilir. Bu hareketlerin açlığı yok etme amacı vardır: bu mekanizmanın uyarması, açlıkla aynı zamanda hissedilir.

Organların tek bir organdan yola çıkarak çok çeşitli şekillerde gelişmeleri gibi, beyin ve sinir sistemi deriden başlayarak gelişir: böylece her duyumsamanın, tasarımlamanın ve düşünmenin kökende bir olması gerekmiştir: o halde duygu yalıtılmış bir geç görüngüdür. Bu bütünlüğün inorganikte varolması gerekir: çünkü organik ayrılmayla başlar. Geriye inorganik ile organik arasındaki karşılıklı eylemin incelenmesi kalmıştır – her zaman uzaktaki bir eylem söz konusudur (uzun vadeli), o halde her eyleme öncelikle bir “bilme” gereklidir: uzağın algılanması gerekir. Dokunsal ve kassal duyunun benzerinin olması gerekir.” (Nietzsche, 1883)


…/ Pierre Klossowski

Eğer bedenin ilgili olduğu en dolaysız güçlerimiz kökenleri açısından en uzak olanlarsa, bedeni belirten her şey –iyi olması ve hastalıkları– bize yazgımız üzerine en iyi bilgiyi verir. Böylece Nietzsche en dolaysız olanı anlamak için kendisindeki en uzağa kadar ulaşmak istiyor.

“Şu an olunan kişi haline nasıl gelindiğini” betimlemeden önce, olduğu kişiyi sorun olarak ortaya koyuyor. Yapıtlarından herhangi binin sağlığının şöyle ya da böyle olduğu falan zamanda, örneğin kendini en aşağıda hissettiği bir zamanda yazıldığını söylemekten hiçbir zaman duraksamamıştır.

Düşüncesini askıya alan bir saldırı olarak ona düzenli bir biçimde ıstırap çektiren işkence migren, dışsal bir saldırı değildir; hastalığın kökü kendisinde, kendi organizmasındadır: bir yıkımdan korunmak için saldıran, kendi fiziksel ben’idir: ama onu yıkmaya çalışan kimdir? Nietzsche’nin kendi beyni. Nietzsche bu migrenden kurtulduğu ölçüde, dinlenme durumunu bu yıkım yararına kullanmaktadır. Ama bu yıkım, fiziksel ben ile ahlaksal benin görünürde bağdaştığı kişi için yalnızca beyinle değerlendirilmektedir. Bu haliyle bedenin içinde çok farklı bir perspektif vardır: organik, o halde boyun eğmiş işlevler olarak bu köleliği yıkmak isteyen eylemci güçler: bu güçler bunu ancak eğer bu istenç beyinden geçerse yapabilir: buna karşılık, beyin bu istenci ancak kendisinin bu yıkıcı güçlere boyun eğişi olarak hisseder: düşünmenin olanaksızlığıyla bu güçlere gözdağı verilir.

Nietzsche, bedensel ve tinsel güçlerin bu yıkıcı yarışmasını uzun süre hissetmiş ve tutkuyla gözlemlemiştir: bedenini ne kadar çok dinlemişse, bedenin ayakta tuttuğu kişiden o kadar kuşkulanmıştır. Korkunç migrenlerden hiçbir zaman kurtulamama umutsuzluğunun yol açtığı intihar saplantıları, içinde küçülen kişi adına bedeni kınamasına neden oluyordu. Ama başyapıtını hâlâ tamamlamamış olduğu kadar ıstırap vericiyse, eğer beyin artık yalnızca çöküntü sinyalleri gönderiyorsa, bunun nedeni burada akıl pahasına kendini duyurmaya çalışan bir dilin söz konusu olmasıdır. Bundan bilinçli ve akıllı kişiliğine karşı bir kuşku, bir nefret ve bir öfke doğmuştur. Korumak istediği –gitgide birbirlerinden tiksinen bir akraba ortamında, bir dönemin keyfine göre şekillenen– bu akıllı ve bilinçli kişi değildir. Sahip olabileceği bu akıllı ve bilinçli kişidir: bu sinir sisteminin tepkilerini inceleye inceleye, kendini daha önce tanındığından başka biri olarak ve belki de hiçbir zaman tanınamayacağı farlı bir tarzda algılamaya başlar: böylece yalnızca fiziksel ölçütlere boyun eğen bir zeka oluşturur. Istırabı yalnızca enerji olarak yorumlamaz, aynı zamanda öyle olmasını ister: fiziksel ıstırap ancak zevke sıkıca bağlı olduğu ve şehvetli bir berraklık geliştirdiği sürece katlanabilir: fiziksel ıstırap ya olanaklı bütün düşünceleri yok eder ya da düşüncenin taşkınlığına ulaşır.

Ama dinginlik içinde bile yeni bir tuzağı sezinliyor: her türlü fiziksel baskıdan kurtulmuş bir düşünce gerçek bir şey midir? Hayır, başka dürtüler büyük zevk almayı sürdürürler. Ve benzer zevk alma, çoğu zaman görünürde aşılmış ıstırapların yokluğunu, yani onların tasarımlarını saptamaktan başka bir şey değildir! Dinginlik uzlaşmaz dürtülerin bir tür ateşkesinden başka bir şey değildir.

Öyle görünüyor ki, organizma tarafından istilacı dışsal bir gücün saldırısı olarak hissedilen ıstırap görüngüsü ile beynin oluşumuna neden olan biyolojik süreç arasında sıkı bir bağlantı var. Bütün refleksleri saldırıya karşı yoğunlaşan beyin, acı ve zevk arasında gidip gelen uyarma dereceleri olarak gücünü kabul ettiren acıyı tasarımlayacak güce sahip hale gelir. Beyin temel uyarımları ancak, acı tehlikesinde veya daha ileri uyarımlara neden olabilen ya da olamayan bir boşalım olan zevk şansında kılı kırk yaran bir biçimde tinselleştirdiği ölçüde tasarımlanır. Ama acı verici uyarım, acıyı, organizmanın geçici olarak elde ettiği ve daha önceki bir durumda bir zevk olarak yaşanabilen dengeyi altüst ettiği oranda yaşanan bir tatmin biçimini alabilir. Uyarımın bu daha önceki tatmini, beyinde bir yoğunluk izi bırakır. Beyin de bundan sonra bu yoğunluğu tasarımlama edimiyle onu zevk (yeniden uyarımın zevki) olarak yeniden gerçekleştirebilir. Ama bu durumda beynin bu uyarımı uygulamayı düşündüğü kişi başka bir “ben”dir.

Beden, bilinç tarafından yanıltıcı bir biçimde çözümlenen bir göstergeler dili aracılığıyla anlaşılmak ister: bilinç, beden aracılığıyla ifade edilen şeyi tersyüz eden, tahrif eden, süzgeçten geçiren bu göstergeler kodunu oluşturur.

Bilincin kendisi dürtüler tarafından aktarılan mesajların şifrelenmesinden başka bir şey değildir: şifrenin çözülmesi kendi içinde bireyin kendine malettiği mesajın tersine çevrilmesidir: çünkü her şey sonunda “baş”a ulaştığından (dik duruşta), bu “dikey” durumun korunması için mesajın şifresi çözülür: eğer bu durum alışılan, kendine özgü bir durum olmasaydı, bu şekliyle mesaj olamazdı. Anlam, dik duruşla oluşur: şu ölçütlere göre: yüksek alçak, ön, arka,

Nietzsche, akıl tarafından oluşturulan bir beden “sağlığı” için konuşmadı. Bilincin bedensel durumların bireysel bilinci olmak amacıyla saklayabildiği özgün veriler olarak bedensel durumlar için konuştu. Bu bakış açısı yaşamın tamamen “fizyolojik” kavranışının çok ötesine gider. Beden rastlantısallığın sonucudur: beden, bir grup bireyselleşmiş dürtünün, insani bir yaşamı oluşturan bu aralığı ortaya koyacak şekilde birbirleriyle karşılaştığı bir yerden başka bir şey değildir. Bu bireyselleşmiş dürtüler yalnızca bireysizleşmeyi amaçlar. Dürtülerin bu rastlantısal birleşiminden, bunların koşulların keyfiliğinde oluşturdukları bireyle birlikte yavaş yavaş kendisini uykudan kurtaran bir beyinsel etkinliğin yüksek düzeyde aldatıcı ilkesi doğar; bilinç yarı uykuyla uykusuzluk arasında sürekli gidip gelmek zorundaymış gibi görünür ve uyanma durumu diye adlandırılan şey, her ikisinin karşılaştırılmasından, bir ayna oyunu gibi karşılıklı yansımalarından başka bir şey değildir. Ama sınırsız ayna yoktur: sır, “akıl” temelini oluşturur. Dürtülerin saydam olmayışı sayesinde unutma mümkün olmaktadır. Unutma olmadan bilinç olamaz. Ama sırrı “kazıdığı” andan itibaren, bilincin kendisi de saydamlığı içinde dürtülerin akımı ve ters akımıyla karışır.

Beden, bilinç tarafından kavranıldığı ölçüde, onu kateden ve onu ancak rastlantısal olarak oluşturmak için daha az rastlantısal olmayan bir biçimde beslemeyi sürdüren dürtülerden –dürtülerin bu şekilde bedenin “en üst sınırında” geliştirdikleri organın bu rastlantısal, görünür beslemeyi, korunması için gerekli bir şey olarak ele alması dışında– kopar. “Beyinsel” etkinliği, bundan sonra, ancak bu etkinliği sürdüren ya da daha doğrusu özümseyen güçleri seçer. Beden, bu beyinsel etkinliğin bundan sonra bedeni kendi ürünü olarak benimsemesi gibi yalnızca bu beyinsel etkinlik için kendisini sürdürmesine olanak sağlayan bu refleksleri benimser.

Nietzsche’yi anlamak için, burada organizmanın vardığı altüst oluşu görmek önemlidir: organizma, kırılganlığı nedeniyle, kendi geliştirdiği en kırılgan organın bedeni yönetmesi noktasına gelir.

İnsan bedeninin dik duruşu benimsemesini sağlayan beyinsel etkinlik bedenin varlığını bir otomatizme indirgemekle sonuçlanır: beden, beden olduğu sürece artık kendinin eşanlamlısı değildir: bilincin aracı olarak “kişi” nin adaşı haline gelir. Beyinsel etkinlik azaldığı andan itibaren, beden tek başına vardır, ama artık gerçek olarak bir kişiye ait değildir ve tam da aynı kişiyi yeniden oluşturabilecek bütün refleksleri korumuş olmasına rağmen, onda “kişi” eksiktir. Bu saf bedensel oluşumlar kendilerini ne kadar dayatırlarsa, “kişi”nin dönüşü o kadar çok gecikmiş gibi görünür: bu kişi uyur, düş görür, güler, titrer, ama bunu gösteren yalnızca bedendir: kişi, kendi kendine bedensel duyuların bir yorumundan başka bir şey olmayan güdülerin uyarılmasıyla güldüğünü, titrediğini, acı çektiğini, zevk aldığını ileri sürebilir.

Kendisiyle veya başkasıyla olan iletişimi içinde bu semptomlara kendisine aitmiş gibi sahip çıkan “kişi”, bunu ancak bu semptomlar oluşmadan hemen önce veya oluşmadan hemen önce veya oluştuktan sonra yapabilir. Bilinçli olarak bu semptomlara maruz kaldığını yadsıyabilir ve bunları ancak normal durumları diye düşündüğü şeye uygun görünmesine göre kendi semptomları olarak almaya razı olur: bedenin dik duruşu ile veya “kararlarına” veya tasarımlarına dayanacak her başka durumla bağdaşan her şey. Kişi gülmeye veya kendini ıstırap veya yorgunluk refleksine bıraktığı gibi gülme refleksine bırakmaya karar verebilir. Ama böyle her durumda, kararlar, ancak uyarılmış veya uyarılabilir bir durumdan kaynaklanmaktan başka bir şey yapamazlar. O halde bu kararlar uyarımı öncelemek yerine ondan sonra gelirler; acının veya zevkin şiddeti içinde, özellikle şehvetin içinde, “kişi” bir an için kaybolur ve bilinçten kalan şey böylece bedensel semptomla o kadar sıkı bir şekilde sınırlanır ki yapı bile tersyüz olur: bilinçdışı kavramı burada yalnızca bir unutma imgesidir; kökenini dik durmaya borçlu olan her şeyin unutulması.

Her insan yatabilir, ama her biri ancak ayağa kalkabilmede veya yer değiştirebilmede her zaman aynı olma gerçeğini koruduğu için yatar. O halde her zaman kendi bedeni içinde olduğunu zanneder. Ama bu beden yalnızca, geçici olarak uzlaşan çelişik dürtülerin rastlantısal buluşmasıdır.

Bana ait olmayan bir bedenin içinde hastayım: benim ıstırabım, organizma tarafından köleleştirilen ve rakipler haline gelen belirli dürtülerin ya da işlevlerin savaşımının yorumundan başka bir şey değil: benden kaçan dürtülere karşı bana bağlı olan dürtüler. Bunun tersine, kendimin fiziksel eyleyeni, ona artık tutarlılığını sağlayamayan düşünceleri atıyor gibi görünüyor: yabancı veya her şeye rağmen kendimle özdeş olan fiziksel eyleyenin gereksindirdiği kişiye zıt bir durumdan kaynaklanan düşünceler.

Ama ben’in özdeşliği nedir? Bu özdeşlik bedenin tersine çevrilemez tarihine dayanıyormuş gibi görünüyor: bir nedenler ve sonuçlar zinciri. Ama bu zincir salt görüntüdür: beden aynı fizyonomiyi oluşturmak için sürekli değişir: bu da, kişiyi değişmez kılan ve, “karakter”i sağlamlaştıran, bedenin yenilenme kaynaklarının azalmasıyla olur.

Ama bedenin çeşitli evreleri, biri diğerinden kaynaklanırken, birbirinden farklı durumlardan oluşur: ve beden, tikel bir ben’in bedenle ve bütün değişmeleriyle iç içe geçebildiği ve geçmek istediği ölçüde aynı bedendir: bedenin uyumu ben’in uyumudur: beden bu ben’i ve böylece kendi uyumunu üretir. Ama beden kendisi için, ben’in kendi hayali uyumu içinde ölümden sonra varlığını sürdürmeye can attığı ölümlere ve yeniden doğuşlara göre sayısız kez ölür ve yeniden doğar. Bedenin dönemleri, gerçekte, onu oluşturan ve bozan ve daha sonra onu terk etmeye meyleden dürtüsel hareketlerden başka bir şey değildir. Ama bu dürtüler, öncelikle bedenin kaynakları olduğu ölçüde, bedenin uyumu için tehdittirler de. Bedenin, ben’in özdeşliğinin hizmetindeki tamamen işlevsel olan uyumu, bu anlamda tersine çevrilemez: ben’in dönemleri, bedenin uyumunun dönemleridir, yani bu ben bu bedenin içinde ve bu bedenle ne kadar çok yaşlanıyorsa, o kadar çok uyumunu arzular, o kadar çok çıkış noktasını yeniden bulmaya –böylece kendini yinelemeye– çalışır. Fiziksel parçalanma korkusu, kendi uyumunun geçmişe yönelik bir hayalini gerektirir. Böylece, ben, bedenin bir ürünü olduğundan, bu bedeni kendinin olarak benimsediği ve başka bir bedeni yaratabileceği için, ben’in de kendine ait tersine çevrilemez tarihi vardır.

Ben’in “bedeninin” özdeşliği ile birlikte varolan özdeşliği, bir insan yaşamının tersine çevrilemez gidişatının oluşturduğu bir anlamadan ayrılamaz: böylece anlam, bu özdeşliğin tamamlanışı olarak ondan sonra da varlığını sürdürür. Buradan, ilk ve son kez olarak anlamın sonsuzluğuna varılır.

Nietzsche’de, ben’in hiçbir şekilde içinden çıkamadığı sürece bu tersine çevrilemez gidişatı içeren bir başlangıçsal yazgı kavramı vardır ve bu, ilk bakışta, tersine çevrilemezin ilk buyruğu olarak görünene, fatum’a, yani tersine çevrilemeze olan aşktır.

Oysa, ilk ve son kez olarak tersine çevrilemezle bir kopuş olarak kendini ifade eden Bengi Dönüş deneyiminin başından itibaren kaderciliğin yeni bir yorumu da gelişir: her zaman birbirlerinin içinde karışmış olarak bulunan her amacı ve anlamı, başlangıcı ve sonu açıkça yok eden Kısırdöngü’nün yorumu.

Bu andan itibaren, ele alınan, artık ben’in bir niteliği olarak beden olmayıp, dürtülerin bulunduğu, karşılaştıkları yer olarak bedendir: dürtülerin ürünü olarak beden rastlantısal hale gelir: ne tersine çevrilebilir ne de çevrilemez, çünkü bedenin, dürtülerin tarihi dışında bir tarihi yoktur. Dürtüler açıkça giderler ve geri gelirler ve betimledikleri dairesel hareket, düşüncede olduğu kadar ruhsal durumlarda, bedensel depresyonlarda olduğu kadar ruhun tonalitelerinde anlamını bulur. Bedensel depresyonlar, ben’in bildirimleri ve yargıları, dilde, kendi içinde tutarsız ve böylece içi boş bir niteliği yeniden yarattıkları ölçüde ahlaksaldırlar.

Ama bütün bunlara rağmen Nietzsche bağlanmadan vazgeçmez hem giden ve geri gelen dürtülerle hem düşüncesi ve bedeni arasındaki bedenleştirici bir düşünce olarak yeni bir bağlanma için savaşır: bunu, birçok kez bedenin rehber ipi olarak adlandırdığı yolu izleyerek yapar: bu şekilde, hastalıklı hallerinin birbirini izleyişine göre dürtülerin çizdiği labirentin içinde Ariadne’nın bu ipini tutmaya çalışır.

Nekahet, “düşünen Nietzsche ben’ine” karşı “beden”in –yeniden düşünülmüş bedenin– yeni bir saldırısının işaretidir: böylece yeni bir düşüş hazırlanır: Nietzsche için, bu yeniden düşüşler, son yeniden düşüşe kadar, her defa yeni bir araştırmayla ve dürtüsel dünyada yeni bir yatırımla kendilerini gösterir ve her defasında gitgide artan hastalık bunların bedeli olur. Her defa, beden biraz daha kendi eyleyeninden ayrılır ve bu eyleyen her defa daha fazla güçsüzleşir: böylece beyin, kendisindeki ben’in uyanışı daha yavaş gerçekleştiği ölçüde onu bedensel güçlerden ayıran sınırlara yavaş yavaş yaklaşmaya zorlanıyor: ama ben’in uyanışı gerçekleştiği zaman, işlevsel mekanizmayı ele geçiren bu güçler oluyor: ben daha engin, ama daha kısa bir netlik içinde parçalanıyor: işlevlerin dengesi altüst oluyor: ben sözlerde ve göstergelerin sabitliği içinde uyukluyor: güçler sessizlikleri ölçüsünde daha da fazla uyanık kalıyorlar: artık ancak en uzaktaki dürtülerine göre kendini belirten bellek sonunda beyinsel ben’den kopuyor.

Beden, beyinsel etkinliği ben diye adlandırılan şeyden nasıl çekip alabilir? Ve öncelikle: ben beyin tarafından nasıl yeniden kurulabiliyor? Uyanma  durumu içinde ve onun tarafından sürekli olarak yeniden çizilen sınırla kuruluyor: ama uyanma durumu hiçbir zaman birkaç saniyeden fazla sürmüyor: az veya çok yoğun olan uyarılar her an, karşı konulamayacak denli çok alışın aralıksız  süzgeçten geçirilmesi gereken yer olan beyne akın ediyorlar: daha önceden emilmiş uyarıların izleri tarafından süzgeçten geçirilmesi gereken yeni uyarılar: yeni uyarılar eskilerle ancak özümseme yoluyla birleşebilirler, bu, “alışkın” olunan şeyin yabancı olan şeyle karşılaştırılması yoluyla olur: bundan, çizilen sınır çizgisinin silinemez olamayacağı sonucu çıkar: birkaç saniyenin sonunda beynin önemli bir bölümü uyuklar; kararın kendisini gerçekleştirebilecek bir eylemi düşünmemeye dair alınan her karar, yalnızca önceki uyarıların ben’in özdeşliğinin sürekliliğini sağlayan izinin kabul edildiğini varsayar. Bedenin suskunluğu sayesinde, onu ayakta tutmak için bedeni kendimize malediyoruz ve ondan, düşüncelerimizde ve eylemlerimizde izlediğimiz bi anlamın ya da amacın imgesini oluşturuyoruz: bu, olduğumuzu zannettiğimiz şeyle aynı olarak kalmak demektir.

Düşünceyi “bedenleştirici” güçlere (dürtülere) yeniden kazanmak, eyleyeni, yani beni, bedenden yoksun bırakmak anlamına gelir: buna rağmen Nietzsche beyni sayesinde bu yeniden kazandırmayı ve bu yoksun bilincinin yerinde olmasını kullanıyor: ama bilinçliliğin yuvası, yani ben yok ediliyorsa nasıl bilinçli kalınır? Eyleyensiz bu bilinç ne olacak? Eğer bellek artık ben’e ait olmayan şeylerle bir arada olmak zorundaysa varlığını nasıl sürdürecektir? Artık kendisi dışında her şeyi anımsayan birisi olarak nasıl anımsayabiliriz ki?

Fizyolojik ve biyolojik düzedeki araştırmaları, Nietzsche’nin çift yönlü bir kaygısından kaynaklanır: organik ve inorganik bir dünyada kendi hastalıklı durumuna benzer bir davranış; ve yeniden yaratımına izin veren savlar ve kaynaklar bulmak. O halde Nietzsche’nin anladığı şekliyle fizyoloji, kendi dönemini toplumsal bağlamında yaşanmış çeşitli durumların olduğu kadar kendi durumunun altında kavradığı güçlerin özgürleştirici bir kavranışının öncüllerini ona vermek zorundadır. Nietzsche’nin bilimsel araştırmalara bakışı, sanata, çağdaş veya geçmiş politik olaylara bakışı gibidir. Buradan yola çıkarak, gitgide daha anlaşılmaz bir şekilde kullandığı çeşitli terminolojilere başvurur: çünkü çeşitli disiplinlerden terimler alarak kendi vurgusunu yapar ve onları kurtaracak bir yaklaşımın peşine düşer. Bu vizyon, deneysel doğasından dolayı söz konusu disiplinlere ve her tür “nesnel” görüşe uzaktır.

Beden Kendi olduğu için, bedenin içinde oturan ve bedenle kendini dile getiren Kendi, işte bu Nietzsche için çok temel bir durum olmuştur: bedenin ondan esirgediği her şey, zekanın merkezinden daha büyük bir zeka olan bedensel yaşamın içinde gizli kalır: bütün hastalıklar, bütün ıstıraplar muğlak binlerce dürtüsüyle birlikte bedenin çoğulluğu ile beynin ihsan ettiği anlamın yorumcu inadı arasındaki bu kavgadan kaynaklanır: bütün yaratıcı güçler, değerlendirmeler bedenden, kendi’den fışkırır: istençli bir ben’in, “kendinden yoksun” bir tinin yanılgısıyla başlarsak, öldürücü hayaletler bunların beyinsel tersyüz oluşlarından doğar. Aynı şekilde, başkası, yakın kişi, tinin tersyüz oluşları içinde Kendi’nin yansıtmalarından başka bir şey değildir: ben’in olduğu gibi, sen’in de Kendi saf değişimi dışında gerçekliği yoktur. Sonuçta, Kendi, bedenin içinde Kaos’un uzatılmış bir ucundan başka bir şey değildir – dürtüler, organik ve bireyselleşmiş bir biçim altında yalnızca Kaos tarafından belirlenebilir. Bu belirleme Nietzche’nin muhatabıdır. Bu şekilde kuşatılmış olan beyinsel kalenin tepesindeki bu muhatap delilik adını alır.


Beden, dürtülerin (köleleştirilmiş, düzenlenmiş, hiyerarşiye tabi kılınmış) ürünü olarak kabul edildiği andan itibaren, ben’le uyumu rastlantısallaşır: dürtüler yeni bir bedene hizmet edebilir ve bu bedenin yeni koşullarını araştırdıkları varsayılır. Nietzsche (beyinsel) anlıktan öte, bilincimizle karışan anlıktan sonsuzca daha geniş bir anlığın olabileceğini düşünür.

Nietzsche et le Cercle vicieux, Pierre Klossowski.

Salı, Ocak 07, 2014

Godard, Rusya'da Ağır Eleştirilere Uğradı

Sovyetlerin aylık Sinema Sanatı dergisinin son sayılarından birinde, ünlü Fransız yönetmen Jean-Luc Godard, uydurulmuş bazı metinler kullanarak Sovyetlerin dâhi sinemacısı Ayzenştayn'a iftira etmekle suçlandı. Yazar, Godard'ın Jean-Pierre Gorin'le birlikte çevirdiği son filmlerinden Doğu Rüzgârı - Vent d'Est hakkında geçen aylarda ilerici ve solcu Fransız sinema dergisi Cahiers du Cinéma'da yayınladığı yazıyı suçluyordu. Yazıda, Godard'ın "ne pahasına olursa olsun Sovyet sinemasının ve Ayzenştayn'ın ilk başlardaki devrimci tutumlarını sonradan kaybettiklerini ispat etmeye" uğraştığı ileri sürülüyordu. Yazı şöyle devam ediyordu: 

"Sovyet sinemasına karşı bu saldırılar, Godard'ın politik ve estetik gelişiminin kaçınılmaz bir aşamasıdır. Godard, devrimci gücünü 'burjuva ideolojisinden' çok, toplumsal ilerlemenin ve dünyanın devrimci yenilenmesinin sosyalist ve komünist düşünce tarzlarına karşı kullanmaktadır. Bunu yaparken de, Sovyetlere karşı Pekin'in ağzını kullanmaktadır. Godard ve Gorin'in 'underground' filmleri, dünyanın geçirdiği bunalımdan çok, kendi yönetmen bunalımlarını ve olayların yüzeyindeki düzensiz sıçrayışlarını yansıtan bağıntısız bölümlerden ibarettir. Godard'ın son filmi Her Şey Yolunda  - Tout Va Bien, Fransız komünist partisine ve sendikalara atılan iftiralarla doludur ve Godard'ın da itiraf etmek istemediği kaynaklardan finanse edilmiştir. Godard'ın solculuk serüveni burjuvazi için en küçük bir tehlike bile oluşturmamaktadır, oysa onun Sovyetlere ve sosyalist düşünceye saldırıları, gerici güçlerin son derece işine yaramaktadır."

Fransız sinemacıların sol düşünceye en iyi sahip çıkmış yönetmenlerinden biri olan Godard'a Sovyetlerden gelen bu saldırı, Le Monde gazetesinde yayınladığından beri Fransız sinemaseverleri arasında büyük ilgi görmüş ve tartışmalara yol açmıştır.


Kaynak: Yedinci Sanat, 2. sayı, Nisan 1973

Alp Zeki Heper'e göre 1973'e kadar çevrilen en iyi 10 yerli film

1 - Yaprak Dökümü (1967, Memduh Ün)
2 - Vatan ve Namık Kemal (1969, Duygu Sağıroğlu)
3 - Yangın Var (1960, Ömer Lütfi Akad)
4 - Sevmek Zamanı (1965, Metin Erksan)
5 - Baba (1971, Yılmaz Güney)
6 - Son Kuşlar (1965, Erdoğan Tokatlı)
7 - Üç Arkadaş (1958, Memduh Ün)
8 - Seyyit Han (1968, Yılmaz Güney)
9 - Çalıkuşu (1966, Osman F. Seden)
10 - Dikkat Kan Aranıyor (1970, Temel Gürsu)

Kaynak: Yedinci Sanat, 4. sayı, Haziran 1973

Pazartesi, Aralık 30, 2013

...
… Gezi büyük bir Olay’dır. Ertelenemez bir infilak çalışması haline gelmiş olay, eylemin kusursuzluğundan bir hamle yaratmıştır. Başlangıç ve son arasındaki sanki-zorunlu ilişki politik devinimin beklenmeyen hızı karşısında anlamsızlaşmıştır. Böylece, başlangıçtan başlangıca yönelen bu yeni devinim, hareketi de kendi ateşinde kıpırdatmıştır. “Bu daha başlangıç”, şimdi ve henüz’ün ama daha etkili olarak da eylemin tüm anlarını veya sürelerini devrimin zamanına fırlatmıştır. Devrim bugün itibarıyla “artık” olmak zorundadır. Öyleyse “bu daha başlangıç”, devrimin mümkün olan yeni kavramıdır. Zira her şey hiç bu kadar çok başlangıçtan ortaya çıkmamıştı… Başlangıç, yeni devrimlerin çapraz kesenidir. Böyle bir “başlangıç” da “Ne Yapmalı?”nın tersten olaya kalkışmasıdır.

Olayla birlikte Geziye alan açıldı. Olaydan da saçılıp dökülenlerin çokluğu merkezle çevre arasında yeni bir ilişki rejiminin ihtiyacına yol açmıştır. Dışarı, ilk kez bu genişlikte deneyimleniyor. Merkez ve çevre arasındaki olası en çok bağın kaçışlar ve işgallerle harekete dönüşmesi bildik bir durumken, yeni olan, güncelliğin içinde daima bir tersliğin ortaya çıkarak olumlu bir provokasyon üretmesi ve bir şeylerin meydana gelişi… Öyleyse, Meydana-gelmek!.. Bu durumda yeni olan, merkezi yerinden edip çevre kuvvetlere açık hale gelmiş olan Meydan’dır. Meydan’ın içerisi ve dışarısı onun katmanlarına kıyasla daha az fonksiyoneldir. Katmanlar arasındaki akışkanlık bir kaya kütlesindeki çizgilerde görünür, ister zayıf isterse sert kayalar olsun, hepsinde iç ve dış çizgiler formu kuşatmaktan vazgeçip zamana dokunur. Beklenmedik bir anda ve özellikle de beklenmedik biçimlerde… Eğer yine de bir merkezden söz edilecekse merkez, politik kolektifin ortaya ama ortaya, kendini ama kendini koymasıdır, çünkü büyüklüğündeki ani dönüşümler varlığını aştığında, eylem de öznesinden “yeraltı ciddiliği” talep edecektir: Her yer Taksim! Her yer Direniş!

Gezi yaşıyor, ancak Gezi’yle henüz karşılaşılmadı; çünkü olay, devrim ikliminin sonsuz değişkenliği içinde mümkün tüm gerçekleşmelerini yaşıyorsa da, onun bütünüyle açıldığını söyleyemeyiz. Devrimin her ânı bir başka dünyanın yıkımını tetiklediğinden kararsız güçlerin kıvrımları çekimser kalabiliyor. Olay’ın Gezi’den talep ettiği açılma, kıvrımların dalga dalga sonsuzu gerçekleştirerek, direnişin, mücadelenin yeni görme ve söylem biçimlerini oluşturmasıdır. Açılmanın en küçük formunu bir çiçek oluşturuyorsa en büyük formunu da yeryüzü oluşturacaktır. Çizgi, yol, kenar ve kesik arasında karar-verilemezlikler ise sözceleri karşılar. Ve söylemin yeryüzüne en çok temas ettiği kısmını bu sözceler oluşturur. Bir çizgiyle kesikten kana geçiş yaşam hızında bir olaya neden olur. Buna göre devrim ve “devrim” sözcesi arasında sadece eylem yönünden derece farkı olacaktır. Sözce duvara kazındığında duvar yıkılarak karşılık verir. Buna ek olarak da Düşünmek bundan böyle herhangi bir olayı veya devrimi kazançlar ve çıkarlar rejiminden kurtarmayı da hesaba katmalıdır. Gezi’nin etkileri veya sonuçları demeden, şehirde isimsiz sokakların olabilmesinin ve haritada bunun için yeterli boşluklara tahammül edilebilmesinin de sözceleri üretilmelidir… çünkü bu sokaklar hâlâ en tehlikeli yaratımların gerçekleşeceği uç bölgelerdir, ve yeraltıyla yer üstü arasındaki tünelleri oluşturlar:

Sokaklar her daim sokulabilir! –Bu daha başlangıç..!Roza N. Legere

Gezi Çoklu Devrim Tehlikesidir; siber gnosis, sayı 6.

Salı, Aralık 24, 2013

Haas hücresini beş mahkûmla paylaşıyordu...

... İşler Farfan adlı mahkûmdan soruluyordu. Kırklı yaşlarındaydı ve Haas'ın o güne kadar gördüğü en çirkin adamdı. Alnının ortasından kıllar fışkırıyordu ve gözleri av arayan yırtıcı kuşların gözleri gibiydi. Göbekli ve leş gibi kokan biriydi. Bıyığında sık sık yemek artıkları olurdu. Güldüğü ender zamanlarda sesi eşek anırmasını andırırdı. Haas koğuşa getirildiğinde Farfan'ın ona sataşmasının uzun sürmeyeceğini düşündü. Adam onunla kavga etmediği gibi, işe yaramaz mahkûmlar arasında kaybolmuş gibi görünüyordu. Diğer koğuşlarda onun gibi arkadaşları vardı: hepsi sert adamlardı ve Farfan'ın arkalarını kollamasını istiyorlardı. Tek gerçek arkadaşı, en az onun kadar çirkin olan, Gomez adlı cılız bir herifti. Adamın sol yanağında yumruk büyüklüğünde bir doğum izi ve gözlerinde, insanda sürekli uçtuğu izlenimi yaratan boş bakışlar vardı. Yemekhanede ve bahçede sürekli birlikteydiler. Yan yana olmadıkları zamanlarda birbirlerine bakıp başlarını sallar, daha büyük bir grubun içindeyseler sonunda gruptan ayrılıp bir köşeye çekilir veya basket sahasından parmaklıklara doğru düşünceli adımlarla yürürlerdi. Fazla konuşmazlardı çünkü konuşacak bir şeyleri yoktu. Farfan o kadar yoksuldu ki hapse düştüğünde devletin atadığı avukat bile onu ziyarete gelmemişti. Gomez kamyonları soyduğu için hapisteydi, avukatı vardı ve Farfan'la arkadaş olduklarında avukatına Farfan'ın evrak işlerini de yaptırdı. İlk sevişmeleri mutfak binasında oldu. Daha doğrusu Farfan, Gomez'e tecavüz etti. Onu çuvallara yasladı ve iki kez becerdi. Gomez o kadar öfkelendi ki Farfan'ı öldürmeye kalktı. Bir öğleden sonra Farfan'ın bulaşıkları yıkayıp çuvalları taşıdığı mutfağa gidip sustalıyı ona saplamayı denedi ama Farfan daha güçlüydü. Sonuçta Farfan ona bir daha tecavüz etti ve Gomez'in üstünden inmeden böyle durumların tek bir çözümü vardır, dedi. Durumu eşitlemek için Gomez'in onu becermesine izin verdi ve sonra pantolonunu indirdi. Poposu açıkta öylece dururken Farfan her zamankinden çirkin görünüyordu ama Gomez yine de onu becerdi ve arkadaşlıkları kaldığı yerden devam etti. 

Roberto Bolano, "2666"
çev. Zeynep Heyzen Ateş
Pegasus Yayınları 2012

Pazar, Kasım 24, 2013

Pazar, Kasım 03, 2013

Ruhun başkasına devredilmeyen payı...gillesDELEUZE


… O halde, bireysel ruhu ve aynı zamanda kollektif ruhu kurtarmak, ama nasıl? Nietzsche, Deccal’i, ünlü Hıristiyanlığa karşı Yasa’sıyla bitiriyordu. Lawrence da Vahiy yorumunu, bir tür manifestoyla bitirir – buna karşılık bir yerde “nasihatler duası” adını verecektir: Sevmeyi bırakmak. Sevgi yargısının karşısına “sevginin asla yenemeyeceği bir kararı” koymak. Artık hiçbir şey veremeyecek, dahası alamayacak, artık hiçbir şey “verilemeyeceğinin” bilindiği noktaya, Harun ya da Ölen Adam noktasına gelmek, zira sorun başka yere, bir akışın akabileceği, ayrılabileceği ya da bitişebileceği kıyılar inşa etmeye kaymıştır. Artık sevmemek, artık kendini vermemek, artık almamak. Bu şekilde kendinin bireysel payını kurtarmak. Zira sevgi bireysel pay değildir, bireysel ruh değildir: Daha ziyade bireysel ruhtan bir Ben yapandır. Oysa bir ben, verilecek ya da alınacak, sevmek ya da sevilmek isteyen bir şeydir, bir alegori, bir imge, bir Öznedir, gerçek bir bağıntı değildir. Ben, bir bağıntı değil, bir yansımadır, bir özneyi meydana getiren küçük ışıltı, gözdeki zafer ışıltısıdır (“küçük kirli sır”, der kimi zaman Lawrence). Güneşe hayran Lawrence, bir bağıntı yaratmaya yeten şeyin, güneşin otun üstündeki huzmesi olmadığını söyler yine de. Bundan bir resim ve müzik görüşü çıkarır. Bireysel olan, ben değil, bağıntıdır, ruhtur. Ben, dünyayla özdeşleşme eğilimindedir, ama bu şimdiden ölümdür, oysa ruh, canlı “sempati” ve “antipati”lerinin arasına bir ip gerer. Kendini, kendi dışında kendinde, başka akışlarla bağlantılı olarak, bir akış, bir akışlar bütünü gibi yaşamak için, kendini bir ben olarak düşünmeyi bırakmak. Ve seyreklik bile bir akıştır, tükenme bile, ölüm bile akış haline gelebilir. Cinsel ile simgesel, aslında aynıdır, asla başka anlama gelmemişlerdir: Kuvvetlerin ya da akışların yaşamı. Benin içinde, İsa’da bir alçalış ve Budizmde bir varış yeri bulan bir yok olma eğilimi vardır: Lawrence’ın (ya da Nietzsche’nin) Doğu karşısındaki kuşkusu bundan kaynaklanmaktadır. Akışların yaşamı olarak ruh, yaşama-isteği, mücadele ve kavgadır. Mücadele ve kavga olan, akışların yalnızca ayrıklığı değil, aynı zamanda bitişikliğidir, bir kenetlenmedir. Her uyum kakışır. Savaşın karşıtı: Savaş, benin katılımını gerektiren genel yok oluştur, ama kavga savaşı reddeder, o ruhun fethedilmesidir. Ruh, savaş isteyenleri reddeder, çünkü onlar, savaşı mücadeleden ayırt edemez, ama mücadeleyi yadsıyanları da reddeder, çünkü bunlar da mücadeleyi savaştan eyırt edemez: Militan Hıristiyanlık ve barışçı İsa. Ruhun başkasına devredilmeyen payı, bir ben olmayı bıraktığımızda ortaya çıkar: Bu son derece akışkan, titrek, mücadeleci payı ele geçirmek gerekir. 
Perşembe, Ekim 31, 2013

DELEUZE...


(18 Ocak 1925 - 4 Kasım 1995)

...

7. Uluslararası Deleuze Çalışmaları Konferansı 14-16 Temmuz 2014

Bu yıl İstanbul'da düzenlenecek olan Uluslararası Deleuze Çalışmaları Konferansı'na İTÜ Mimarlık Fakültesi ev sahipliği yapacak.

Felsefe, mekan, mimarlık, sanat, sosyal politika gibi farklı disiplinleri biraraya getiren konferans, Deleuze ve Guattari çalışmalarıyla ilgilenen araştırmacılara bidiri çağrısı yapıyor. 14-16 Temmuz 2014 tarihlerinde İTÜ Taşkışla'da yapılacak konferansın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.Contact
Dr. Emine Görgül
gorgule@itu.edu.tr

7th International Deleuze Studies Conference
Models, Machines and Memories
Istanbul, July, 14-16th 2014


Hosted by Istanbul Technical University, School of Architecture, Department of Interior Architecture.

Models, Machines and Memories: 7th International Deleuze Studies Conference in Istanbul 2014 explores the themes related to the works of Deleuze and Deleuze and Guattari, and brings together scholars from a wide variety of disciplines and geographies. Exploring the relationship between the philosophy, space, architecture, arts, socio-political studies and sciences, through enriched views of trans-disciplinary perspectives, Models, Machines and Memories offers an open invitation to all scholars with an interest in the work of Deleuze and Guattari.

2014 Deleuze Studies Conference is hosted by ITU-Istanbul Technical University. It will be held in the beautiful Taşkışla Building of ITU-School of Architecture. One of the great cities of the world, Istanbul is a unique, historically rich and multi-layered city. Its extraordinary urban life, will provide the perfect milieu for the Deleuze Conference and the Deleuze Camp.

The conference will accept papers from across a very broad range of areas including, not limited to, the following:

•Space, Architecture and Urban Planning
•Aesthetics and Artistic Practices,
•Film Studies,
•Digital Realm and New Media,
•Literature and Literary Criticism,
•Philosophy, Ontology and Metaphysics,
•Sociology and Politics,
•Gender Studies,
•Psychology,
•Law Studies,
•Pedagogy,
•Education,
•Science and Technology,
•Economics

Çarşamba, Ekim 16, 2013

6. Ulus Baker buluşması:

Resim yazısı ekle


"Çokluğun Direnişi - Direnişin Çoğulluğu" 
25-27 Ekim, ODTÜ Mimarlık Amfisi

Salı, Ekim 08, 2013

Sonra...

Maurice Blanchot


 ...
[1]
-Bir şeyler söylemek için yaz.
-Yapıt değil ama kendilik tecrüben, sana dair olan bilinmezin bilgisi!
-Bir yapıt! Reel bir yapıt, diğerleri tarafından tanınan ve diğerleri için önem taşıyan.
-Okuru imha et.
-Okurun huzurunda kendini imha et.
-Hakiki olmak için yaz.
-Hakikat için yaz.
-Sonra, yalan ol, zira hakikat gayesiyle yazmak, henüz hakiki olmayan ve belki de asla hakiki olmayacak bir yazmaktır.
-Ne olduğu fark etmez, hareket etmek için yaz.
-Yaz, hareket etmekten korkan sen.
-Bırak kendine konuşma özgürlüğünü.
-Ah! Kendine, bir sözcüğe dönüşme özgürlüğünü bırakma.

[2]
Hangi yasayı izlemeli? Hangi sesi dinlemeli? Ama tümünü izlemek gerek! Ne kafa karışıklığı, peki duruluk da yasalardan biri değil midir? Evet, öyledir. Şu halde buna itiraz etmek, kendini doğrularken kendini yadsımak, sonu gelmeyen bir ışığa asla başlangıç vermeyen bilgisizlikte günün kolaylığını gecenin derinliğini bulmak gerekir. Dünyayı kurtarmak ve derin olmak gerekir, varlığı aklamak ve sözü var olmayana vermek; zamanların sonunda, evrensel bolluğun içinde olmak gerekir ve yalnızca doğan'ın doğumu olan kaynaktır bu.

[3]
Hepsi bu mu? Edebiyat, kendi içinde hepsi’dir.
Ama, olmak isteyip de gerçekte olmaması daha iyi değil midir?