Çarşamba, Eylül 24, 2008

Çerçeve üzerine - André Bazin

Teknik bir olgu olarak ele aldığımızda, ekranın dış kenarlarının film görüntüsünün çerçevesi niteliğinde olmadığını anlarız. Onlar, gerçekliğin sadece bir bölümünü içine alan kenarlardır. Resim çerçevesi uzayı içe doğru kutuplaştırır. Tersine olarak, ekran bize evrenin içine uzatılan belirsizliğin bir parçasını sunar. Çerçeve merkezcil (centripetal), ekran ise merkezkaçtır (centrifugal). Eğer resimsel oluşumu tersine çevirirsek ve ekranı, resim çerçevesinin içine yerleştirirsek, böylece resmin bir bölümünü ekranın üzerinde göstermiş oluruz. Bu durumda resmin uzayı, çıkış noktasını ve sınırlarını kaybetmemesi durumunda sinemanın uzamsal oluşumu içinde yer alır ve “resmedilebilir” dünyanın bir parçası haline gelir.

[İbrahim Şener çevirisi, İzdüşüm - Sinema dizisinden, Sinema Nedir?, 2000]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

"Words Words Words" (Hamlet)