Cumartesi, Eylül 27, 2008

Sokağın Bir Arkeolojisine Doğru Her Seferinde 8 Soru

1. Bir rolü üstlenmeden önce gösterici hangi bedene sahiptir? Kendisini kuşatan kültür tarafından ne bağlamda biçimlenmiştir ve bu kültür rol ve göstericiliğin anlamlandırılması süreciyle nasıl birleşir? Göstericinin bedeni izleyicinin alımlaması gibi sokakta varlığını nasıl genişletir? 2. Beden neyi gösterir ve neyi saklar? San Francisco’da Riad’a dek, egemen kültür, onun anatomisinden neyi ortaya çıkarmamızı onaylar, göstermek ya da saklamak için neyi seçer ve hangi doğrultuda seçer? 3. Eylemin iplerini kim elinde tutar? O bir kukla gibi mi yönlendirilir yoksa emirlerini içinden kendi kendine mi verir? Yönetim merkezi neresidir? 4. Eylem, her dışa vurumu, her şeyin oradan yola çıktığı ve oraya geri döndüğü bir işlem mekezine taşıyarak, kendisi üzerinde mi odaklanır? Ya da özellikle yalnız dış çepere ait olan için önem taşır nitelikte, odağından kaydırılmış, kendi dış çevresine mi yerleştirilmiştir? 5. Onu çevreleyen kültür kuramı içinde denetimli bir eylem ya da “zincirden kurtulmuş” bir eylem olarak görülen nedir? Yavaş ya da hızlı bir ritim gibi yaşanacak olan nedir? Bir eylemin yavaşlatılması ya da hızlandırılması, bilinçaltını uyararak ya da esrikliğini körükleyerek izleyicinin bakışını ne bakımdan değiştirecektir? 6. Göstericinin konuşan ve oynayan bedeni izleyiciyi nasıl “dansa gitmeye”, eşzamanlılığa uymaya ve bildirişimsel davranışları birbiriyle buluşturmaya davet eder? 7. Erkek / Kadın oyuncunun eylemi nasıl “yaşanır”? Görsel olarak mı? Hareketi algılayarak kinetik olarak mı? Edimsel mi (hareketi gerçekleştirerek mi)? Dış ya da iç görünümüyle mi, hangi kinetik ve kinezik [duyarlığa ilişkin] olaya göre? İzleyicinin bedensel belleğini, devindiriciliğini ve propriyosepsiyonunu nasıl uyarır? 8. Kısacası, gösterici, sokakta olma ve hesabı tutulmaksızın harcanan enerji uğruna gündelik yaşamı terk ettiği andan itibaren beden değiştirir mi? Ne bakımdan izleyici için o hep “dans eden bir yabancıdır”? (Barba) [Alıntılanan ve değiştirilen metnin orijinali için bkz. Gösterimlerin Çözümlenmesi - Patrice Pavis; Dost Yayınları 2000 - Ankara; çev. Şehsuvar Aktaş; s. 89-90] [YÖK eylemi tutanakları için bkz. ]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

"Words Words Words" (Hamlet)