Cumartesi, Aralık 27, 2008

BASINA, KAMUOYUNA VE YETKİLİLERE ACİL ÇAĞRI!

Çocukların Çocuk Olduğunu Görmezden Gelmek Kabul Edilemez! 14 Temmuz ve 20 Ekim 2008 tarihlerinde Diyarbakır ve çevre illerinde gerçekleşen gösterilerde çıkan olaylar sırasında polise taş attığı iddia edilen 50'ye yakın çocuk tutuklanmıştı. Gösterilere katıldıkları iddia edilen ve bu nedenle "terör örgütüne üye olmak"la yargılanan 15-18 yaşlarındaki bu çocukların çocuğa özgü olmayan koşullarda yargılanmaları Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere diğer uluslararası sözleşmelere, hukuk devleti ilkesine ve çocuk adalet sistemine aykırıdır. 63 gündür tutuklu bulunan 6 çocuğun duruşmaları bugün Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştür. Duruşma sonunda 1 çocuğun tutuksuz 5 çocuğun tutuklu olarak yargılanmalarına devam kararı verilmiştir. Bir sonraki 17 Şubat 20082de görülecektir. 25 ve 30 Aralık'ta da görülecek iki ayrı duruşmada toplam 8 çocuk için de benzer kararlar verilemesinden endişe duymaktayız... Oysa 18 yaş altındaki bireylerin yani çocukların tutuklanmaları ve bugün olduğu gibi yetişkinlerle aynı mahkemelerde (ağır ceza mahkemelerinde) yargılanmaları Türkiye'nin de onaylayarak yükümlülük altına girdiği Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere pek uluslararası sözleşmeye, hukuk devleti ilkesine , ve çocuk adalet sistemine aykırıdır. Yargılanan çocuklar için açılan davada; çocuklar terör örgütüne üye olmakla suçlanmaktadır. Çocukların çok ciddi cezalar almalarına neden olabilecek bu suçlamalarla ilgili yapılacak yargılama ve neticesinde alınacak tedbirler ya da verilecek cezalar, hem çocukların kendileri için hem de çocuk koruma sisteminin bir parçası olan adalet sisteminde emsal kararlar oluşturması açısından endişe vericidir. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Koruma Kanunu "her ne olursa olsun, her ne fiil gerçekleştirirse gerçekleştirsin 18 yaş altındaki tüm bireyleri çocuk olarak kabul etmektedir. Ve çocukların kendilerine tanınan tüm hakları kullanmalarını sağlayıcı destekleyici ve koruyucu tedbir kararları alacak bir yaklaşım öngörmektedir. Biz de çocuk hakları ve insan hakları savunucuları olarak, bu çocukların da "Çocuk" olduğunu, bu çocukların da BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve BM Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması hakkında Asgari Standartlara uygun bir şekilde Çocuklara Özgü Adalet Sistemi içerisinde Yargılanmaları gereğini anımsatırız. Bu yükümlülüğün bir gereği olarak çocukların tutuklanmalarının son çare olarak görülmesini, çocukların suça itilme nedenlerinin kapsamlı, bağımsız ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini, onların tekrar suça yönelmelerini önleyecek mekanizmaların oluşturulmasını, yargılamaların şu anda olduğu gibi, eski devlet güvenlik mahkemeleri yerine kurulan özel görevli ağır ceza mahkemelerinde değil, çocuk mahkemelerinde yapılmasını, bu çocukların gerek yargılama sürecinde gerekse yargılama sonrasında eğitim başta olmak üzere hiçbir haklarından yoksun kalmamalarını, psikolojik ve gelişimsel destek almalarını talep etmekteyiz. Devlete ve kişisel sorumluluk taşıyan herkese bu çocukların da "çocuk" olduğunu hatırlatıyor, herkesi Anayasanın ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin eşitlik maddesine uygun olarak hiçbir çocuğa ayrımcılık yapmadan adaleti sağlamaya davet ediyoruz. Çocuklar İçin Adalet Girişimi Diyarbakır Barosu, Gündem Çocuk Derneği, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De Girişimi, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

"Words Words Words" (Hamlet)